مرکز دانلود
آموزش بازرگانی کرمانشاه > مرکز دانلود > مرکز دانلود

جستجو:


دوره آموزشی جبهه سازی جمعیت (آشنایی و آگاهی دادن جامعه در مباحث ازدواج و فرزندآوری)

توضيحات دوره آموزشی جبهه سازی جمعیت (ساخت و ارتقاء جبهه واحد فعال جمعیت،آشنایی و آگاهی دادن جامعه در مباحث ازدواج و فرزندآوری)

جهت دانلود بر روي فايل زير کليک نماييد:
Gebhe_sazi_jameiat.pdf Gebhe_sazi_jameiat.pdf

 
فايل مفيد بود ؟ yes / no
جزييات
شماره فايل: 48
دسته بندي: Knowledgebase
تاريخ: 2023-09-30 09:33:21
مشاهده: 71
امتياز (): Article not rated yet (0)

 
<< Go back