مرکز دانلود
آموزش بازرگانی کرمانشاه > مرکز دانلود > مرکز دانلود

جستجو:


مرکز دانلود آموزش اداره کل بازرگاني استان کرمانشاه  

» فايل ها:

 
جزوات آموزشی سال 1400
دوره آموزشی آشنایی با رفع عیوب فرش دستباف
دوره آموزشی GPS سیستم مکان بابی جهانی Map source
» More topics
جزوات سال 1401
جزوات سال 1401
دوره آموزشی نظام تصمیم گیری در امور اداری
دوره آموزشی اصول نظارت و کنترل
» More topics
جزوات سال 1402
اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
عفاف و حجاب
» More topics
 

» فايل هاي موجود دراين دسته :

   


» بيشترين دانلود: مشاهده
 
» جديدترين فايل ها: تاريخ