مرکز دانلود
آموزش بازرگانی کرمانشاه > مرکز دانلود > مرکز دانلود

جستجو:


» دسته بندي: جزوات سال 1401  (Go back)

» فايل هاي موجود دراين دسته :

 
اصول برنامه ریزی و مدیریت کسب و کار Article rated 5.0/5.0
تعیین...
دوره آموزشی مدیریت بازاریابی Article not rated yet
جزوه ...
دوره آموزشی مدیریت انبارداری(استانداردهای انبار و سردخانه) Article not rated yet
دوره ...
دوره آموزشی آشنایی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز Article rated 5.0/5.0
دوره ...
دوره آموزشی اصول نظارت و کنترل Article rated 5.0/5.0
دوره ...
دوره آموزشی قانون امور گمرکی Article not rated yet
دوره ...
دوره آموزشی مدیریت ساختارهای سازمانی Article not rated yet
دوره ...
دوره آموزشی نظام تصمیم گیری در امور اداری Article not rated yet
دوره ...
دوره آموزشی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات Article not rated yet
دوره ...
دوره آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار Article rated 5.0/5.0
دوره ...
دوره آموزشی آئین دادرسی کیفری Article rated 5.0/5.0
آئین ...
دوره آموزشی آشنایی با سازمان تجارت جهانی wto Article not rated yet
آشنای...
دوره آموزشی آشنایی با بازاریابی و فروش فرش دستباف Article not rated yet
بازار...
فایل آموزشی فرهنگ سازمانی Article not rated yet
فایل ...
دوره اموزشی روانشناسی خانواده Article not rated yet
دوره ...