مرکز دانلود
آموزش بازرگانی کرمانشاه > مرکز دانلود > مرکز دانلود

جستجو:


» دسته بندي: جزوات سال 1402  (Go back)

» فايل هاي موجود دراين دسته :

 
عفاف و حجاب Article rated 5.0/5.0
عفاف ...
دوره آموزشی جبهه سازی جمعیت (آشنایی و آگاهی دادن جامعه در مباحث ازدواج و فرزندآوری) Article not rated yet
دوره ...
مدیریت سبز Article not rated yet
مدیری...
رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی Article rated 1.0/5.0
رفتار...
هوشیار سازی بحران جمعیت Article not rated yet
آگاه ...
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project Article rated 1.0/5.0
برنام...
زیرساخت های جمعیت(زیرساختی و مربوط به اصل بحران جمعیت) Article not rated yet
زیرسا...
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک Article not rated yet
مفاهی...
حوزه فرهنگی ،اجتماعی در مسئله جمعیت Article not rated yet
حوزه ...
استراتژیهای تنظیم بازار Article not rated yet
استرا...
اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات Article not rated yet
اصول ...
بحران جمعیت در حوزه معیشتی و اقتصادی Article not rated yet
بحران...