مرکز دانلود
آموزش بازرگانی کرمانشاه > مرکز دانلود > مرکز دانلود

جستجو:


دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات نظام صنفی

توضيحات تاریخ آزمون از 1400/06/31 لغایت 1400/07/04

جهت دانلود بر روي فايل زير کليک نماييد:
ghavanin_nezam_senfy.pdf ghavanin_nezam_senfy.pdf

 
فايل مفيد بود ؟ yes / no
جزييات
شماره فايل: 12
دسته بندي: جزوات آموزشی سال 1400
تاريخ: 2021-09-19 09:44:31
مشاهده: 108
امتياز (): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
<< Go back