مرکز دانلود
آموزش بازرگانی کرمانشاه > مرکز دانلود > مرکز دانلود

جستجو:


» دسته بندي: جزوات آموزشی سال 1400  (Go back)

» فايل هاي موجود دراين دسته :

 
دوره آموزشی آشنایی با رفع عیوب فرش دستباف Article rated 3.9/5.0
دوره ...
دوره آموزشی GPS سیستم مکان بابی جهانی Map source Article rated 5.0/5.0
3 فایل...
دوره آموزشی مدیریت عملکرد «ویژه مدیران» Article rated 5.0/5.0
آزمون...
دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات نظام صنفی Article rated 5.0/5.0
تاریخ...
دوره آموزشی آشنایی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز Article rated 4.0/5.0
آشنای...
دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی «ویژه مدیران» Article not rated yet
دوره ...
دوره آموزشی زندگی و بقا در شرایط سخت «ویژه بانوان» Article rated 5.0/5.0
دوره ...
دوره آموزشی آشنایی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان Article rated 1.0/5.0
دوره ...
دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی Article rated 5.0/5.0
دوره ...
دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی Article rated 1.0/5.0
دوره ...
دوره آموزشی آشنایی با مدل های کسب و کار الکترونیکی Article rated 1.0/5.0
دوره ...
دوره آموزشی بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن Article rated 1.0/5.0
دوره ...
دوره آموزشی مدیریت زنجیره تأمین «scm» Article rated 3.0/5.0
دوره ...
دوره آموزشی آشنایی با مبانی و اصوف اصلاح الگوی مصرف Article rated 1.0/5.0
آشنای...